skip to Main Content

Forskning

Det bedrivs mycket forskning om segregation inom olika forskningsmiljöer, av forskargrupper och inom enskilda forskningsprojekt. Delegationen mot segregations webbplats är under utveckling och den här sidan uppdateras löpande.

Vetenskapsrådet hade under 2018 i uppdrag att kartlägga forskningen om de mekanismer som orsakar, bidrar till och befäster segregationen.

Läs “Svensk forskning om segregation” på Vetenskapsrådets webbplats

Senast uppdaterad : 14 okt, 2020
Back To Top