skip to Main Content

Artiklar

Här hittar du artiklar som är framtagna av Delegationen mot segregation.

Segregationsanalyser i kommuner – vad, hur och varför? Samlade lärdomar om nytta och tillvägagångssätt

En sammanfattande artikel om kommuners lärdomar och råd. Frågor om vad en segregationsanalys är, hur man går tillväga och vilka värden den kan skapa besvaras, och det finns en lista med kommunernas 15 bästa tips.

Ladda ner artikeln: Segregationsanalyser i kommuner vad, hur och varför?

Områdestyper stärker offentliga aktörers förutsättningar att nå sina mål

I juni 2022 lanserades en ny funktion i det digitala verktyget Segregationsbarometern: områdesstatistik. Funktionen fördelar statistik på områdestypnivå och gör det lättare att ta fram underlag till analyser på nationell nivå och överblicka läget i olika områdestyperna – något en rad aktörer i Sverige har stort behov av.

Ladda ner artikeln: Områdestyper stärker offentliga aktörers förutsättningar att nå sina mål

Skillnader och likheter mellan polisens lista och områdestyperna

Områdestyperna och polisens lista över utsatta områden lämpar sig för olika ändamål och sammanhang.  I den här artikeln har Delmos beskrivit och jämfört indelningsgrunderna för de olika områdesindelningar. Avsikten är höja kunskapen om deras olika syften och användningsområden. Nu kan du även jämföra polisens lista och områdestyperna i Segregationsbarometerns kartor.

Ladda ner artikeln: Skillnader och likheter mellan polisens lista och områdestyperna

Senast uppdaterad : 14 sep, 2022
Back To Top