skip to Main Content

Röster från Järva: covid-19, segregation och det vardagliga livet

Karina Villacura och Suruchi Thapar-Björkert

I den här artikeln redogör Karina Villacura och Suruchi Thapar-Björkert för hur medias skildring av invånarna i Järvaområdet under coronapandemin bidrar till att fördjupa segregationen. Artikelförfattarna menar att i samband med pandemin har de boende blivit skuldbelagda för att de har drabbats hårdare av covid-19, samtidigt som man har bortsett från de socioekonomiska och politiska förutsättningarna i området. 

Ladda ned: “Röster från Järva: covid-19, segregation och det vardagliga livet” (pdf) 

Artikelförfattare: Suruchi Thapar-Björkert, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, och Karina Villacura, doktorand på Urbana studier inom forskningsmiljön Studier i boende och välfärd (SBV) vid Malmö universitet. 

Publicerad: 25 februari 2021 

Detta är artikel nummer tio i artikelserien Segregation och covid-19. 

Tillbaka till artikelserien. 

Senast uppdaterad : 25 feb, 2021
Back To Top