skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Pandemin och icke-mottagarna

Magnus KarlssonI den här artikeln redogör Magnus Karlsson för hur medborgare som aldrig får ta del av det sociala stöd de har rätt till (icke-mottagare) påverkas av en pandemi. Karlsson menar att dessa personer osynliggörs, drar sig undan och förlorar tillit till välfärdssamhället och därför påverkas de extra hårt i samband med den rådande coronapandemin. 

 

Ladda ned: Pandemin och icke-mottagarna (pdf) 

Artikelförfattare: Magnus Karlsson, professor med inriktning mot det civila samhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt chef för Centrum för civilsamhällesforskning. 

Publicerad: 22 mars 2021 

Detta är artikel nummer 17 i artikelserien Segregation och covid-19. 

Tillbaka till artikelserien. 

Senast uppdaterad : 22 mar, 2021
Back To Top