skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

”Pandemin kan bli startskottet för förstärkt mobilisering mot segregation”

Märta Stenevi foto: Kristian Pohl

I den här avslutande artikeln ger bostads- och segregationsminister Märta Stenevi sina reflektioner om vad som framkommit tidigare i Delmos artikelserie om segregation och covid-19. Hon berättar också vad politiken kan göra för att minska och motverka segregationen i samhället, exempelvis satsningar på fler blandade bostadsområden, åtgärder för att minska skolsegregationen och för att utjämna inkomstskillnader.

Ladda ned ”Pandemin kan bli startskottet för förstärkt mobilisering mot segregation”

Medverkande: Märta Stenevi, Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering. 

Publicerad: 19 april 2021 

Detta är artikel nummer 18 i artikelserien Segregation och covid-19. 

Tillbaka till artikelserien. 

Senast uppdaterad : 19 apr, 2021
Back To Top