skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin

Martin Grander och Tapio Salonen

I denna artikel redogör artikelförfattarna för hur bostadens betydelse har ökat i pandemins spår. De visar att många hushåll med god ekonomi som följd av tilltagande hemarbete, insparade semesterresor och fysisk distansering har kunnat ”se om sitt hus” medan hushåll med svag ekonomi bor alltmer trångbott och har svårt att värja sig både i jobb och i hemmiljö.

Ladda ned “Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin” (pdf

Artikelförfattare: Martin Grander, filosofie doktor i urbana studier vid Malmö universitet, och Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö universitet
Publicerad: 19 november 2020

Läs nyhet om artikeln på Malmö universitets webbplats

Detta är artikel nummer 2 i artikelserien Segregation och covid-19

Tillbaka till artikelserien

Senast uppdaterad : 25 nov, 2020
Back To Top