skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Kris och politik mot segregation: Generella eller selektiva åtgärder?

Nazem Tahvilzadeh

I den här artikeln diskuterar Nazem Tahvilzadeh om hur coronapandemin riskerar att förstärka segregationen genom att boende i socioekonomiskt utsatta områden pekas ut som syndabockar för olika samhällsproblem. Nazem Tahvilzadeh redogör även för hur politiska åtgärder mot segregation både kan minska och förvärra rådande ojämlikheter. 

Ladda ned: Kris och politik mot segregation: Generella eller selektiva åtgärder? (pdf) 

Artikelförfattare: Nazem Tahvilzadeh, lektor i statsvetenskap vid Malmö universitet. 

Publicerad: 8 mars 2021 

Detta är artikel nummer 13 i artikelserien Segregation och covid-19. 

Tillbaka till artikelserien. 

Senast uppdaterad : 8 mar, 2021
Back To Top