skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Förlust av familjemedlemmar i covid-19 – skillnader mellan sociodemografiska grupper och områden

Maria Brandén

I artikeln redogör Maria Brandén för hur sociodemografiska skillnader ökar risken för att förlora en släkting i covid-19. Stadsdelar med hög andel låginkomsttagare, lågutbildade och individer med invandrarbakgrund är särskilt drabbade. Brandén menar att detta riskerar att förstärka en redan befintlig ojämlikhet eftersom förlusten av en familjemedlem inte bara blir påtaglig socialt utan även ekonomiskt.

Ladda ned: Förlust av familjemedlemmar i covid-19 – skillnader mellan sociodemografiska grupper och områden (pdf)

Artikelförfattare: Maria Brandén, lektor i analytisk sociologi och docent i sociologi vid Linköpings och Stockholms universitet.

Publicerad: 26 november 2020

Detta är artikel nummer fyra i artikelserien Segregation och covid-19.

Tillbaka till artikelserien

Senast uppdaterad : 25 feb, 2021
Back To Top