skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Den svenska skolan och coronapandemin – om skolans likvärdighet och segregation

Björn ÅstrandI den här artikeln diskuterar Björn Åstrand hur pandemin påverkar eleverna och skolan. I dagsläget är det svårt att beskriva konsekvenserna av pandemin, men Björn Åstrand menar att den svenska skolans brister i likvärdighet och den ökande skolsegregationen kan komma att förstärkas av coronapandemin. Vidare betonar han också att det finns möjlighet till förändring om samhället väljer att agera.

 

Ladda ned: Den svenska skolan och coronapandemin –  om skolans likvärdighet och segregation (pdf)

Författare: Björn Åstrand, historiker och universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet.

Publicerad: 3 december 2020

Detta är artikel nummer sex i artikelserien Segregation och covid-19.

Tillbaka till artikelsidan

Senast uppdaterad : 25 feb, 2021
Back To Top