skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Covid-19 och segregation – ekonomi, studier och arbetsmarknad

Eskil WadensjöI artikeln redogör Eskil Wadensjö vilka faktorer som kan förklara uppkomsten av segregation och vilka effekter den kan ha. Pandemin kan få effekter på segregationen och kan eventuellt förstärka segregationen i vissa avseenden. I artikeln diskuteras åtgärder som skulle kunna motverka segregationen, speciellt vad gäller pandemins effekter på segregationen.

Ladda ned Covid-19 och segregation – ekonomi, studier och arbetsmarknad (pdf)

Artikelförfattare: Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi på Stockholms universitet
Publicerad: 16 november 2020

Detta är första artikeln i artikelserien Segregation och covid-19

Tillbaka till artikelserien

Senast uppdaterad : 19 nov, 2020
Back To Top