skip to Main Content

Coronapandemin och det ömsesidiga beroendet – Reflektioner över civilsamhällets roll i den segregerade staden

Bild på Apostolis Papakostas och Lisa Kings

I denna artikel skriver forskarna om hur coronakrisen kan användas för att synliggöra en samhällsutveckling där kollektiva lösningar har uppluckrats och ersatts av individuella, något som i sin tur har främjat ökad ojämlikhet och segregation. Artikelförfattarna menar att det etablerade civilsamhället i en kris som coronapandemin primärt har intagit en reaktiv roll som ”brandkår” och statens ställföreträdare och ser att det finns behov av att reflektera kring återupprättande av civilsamhällets samhällsbyggande roll.

Ladda ned: ”Coronapandemin och det ömsesidiga beroendet – Reflektioner över civilsamhällets roll i den segregerade staden” (pdf)

Artikelförfattare: Apostolis Papakostas, professor i sociologi vid Södertörns högskola och Lisa Kings, filosofie doktor i sociologi och lektor och docent i socialt arbete vid Södertörns högskola.

Publicerad: 15 mars 2021

Detta är artikel nummer 15 i artikelserien Segregation och covid-19.

Tillbaka till artikelserien.

Senast uppdaterad : 15 mar, 2021
Back To Top