skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Coronakrisen: Hur påverkas tudelningen på arbetsmarknaden?

Pernilla Andersson Joona

I den här artikeln redogör Pernilla Andersson Joona för vilka konsekvenser coronapandemin kan få för segregationen på arbetsmarknaden. Vidare diskuteras även hur en sedan tidigare segregerad arbetsmarknad bidrar till att olika grupper påverkas i olika utsträckning. Andersson Joona skriver att arbetssökande med en svag ställning på arbetsmarknaden och de som var arbetslösa före pandemin kan komma att få det svårare att hitta ett arbete.

Ladda ner “Coronakrisen: Hur påverkas tudelningen på arbetsmarknaden?” (pdf)

Författare: Pernilla Andersson Joona, effektutvärderare på Arbetsförmedlingens analysavdelning och docent i nationalekonomi.

Publicerad: 30 november 2020

Detta är artikel nummer fem i artikelserien Segregation och covid-19.

Tillbaka till artikelserien.

Senast uppdaterad : 25 feb, 2021
Back To Top