skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Boendesegregation och covid-19 i Sverige

Eva AnderssonEva Andersson skriver i sin artikel att coronapandemin troligen inte ökar segregationen i Sverige men den tydliggör de skillnader i dödlighet och annan ojämlikhet som redan finns mellan bostadsområden med olika socioekonomisk sammansättning. Boendesegregationen bör därför uppmärksammas i samband med pandemin. Överdödligheten i covid-19 är inte särskilt skild från annan dödlighet mer än när det gäller en större risk för personer födda i andra länder. Fortsatt forskning bör därför utreda om internationella kontakter varit extra farligt under våren 2020.

Ladda ned Boendesegregation och covid-19 i Sverige (pdf)

Artikelförfattare: Eva Andersson, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet
Publicerad: 23 november 2020

Detta är artikel nummer 3 i artikelserien Segregation och covid-19

Tillbaka till artikelserien

Senast uppdaterad : 23 nov, 2020
Back To Top