skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Annan kunskap

Här hittar du kunskapsmaterial som är framtaget av Delegationen mot segregation.

Coronapandemins påverkan på segregation

Delegationen mot segregation har skickat in en skrivelse till regeringen om hur covid-19 har påverkat arbetet mot segregation. Skrivelsen tar bland annat upp lägesbilder, risker och rekommendationer.

Coronapandemins påverkan på arbetet mot segregation

Delegationen mot segregations bilaga i Dagens samhälle

Delegationen mot segregation hade en redaktionell annonsbilaga i Dagens samhälle den 5 mars 2020. I annonsbilagan ges exempel på myndighetens arbete för att minska och motverka segregation, exempel på hur arbetet  mot segregation kan se ut konkret hos kommuner, civilsamhällesorganisationer och myndigheter samt ett antal forskares  syn på bakomliggande orsaker till segregation.

Ladda ned Delegationen mot segregations annonsbilaga

Senast uppdaterad : 14 okt, 2020
Back To Top