skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Kunskap

Bild på hylla i en tunnel med böcker i.

Kunskap om segregation finns att hämta från flera olika håll. Det kan handla om forskning men också om kunskap från exempelvis myndigheter, civilsamhällets organisationer, kommuner och regioner. Att ta vara på den erfarenhet och kunskap som finns hos de som drabbas mest av segregationens negativa konsekvenser, är av särskild vikt.

Delegationen mot segregation har i uppdrag att följa forskning och annan kunskap i frågor som rör segregation. Myndigheten ska även bidra till kunskapsutveckling genom analyser av bakomliggande orsaker till segregation och av insatser och metoder som kan bidra till att minska och motverka segregation. Denna kunskap ska göras tillgänglig och spridas till relevanta aktörer.

Senast uppdaterad : 14 okt, 2020
Back To Top