skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Segregation: Slutrapport från ett forskningsprogram (av Peter Hedström m.fl., 2019)

Skolsegregation och etnisk segregation lyfts från olika perspektiv i boken. Den är ett resultat av ett stort forskningsprogram som velat utveckla den analytiska sociologins teoretiska och metodologiska grundvalar, och förbättra kunskapsläget gällande segregationsprocesser i dagens Sverige. Utgiven av Riksbankens jubileumsfond.

Back To Top