skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Webbinarium: Nya funktioner i Segregationsbarometern

Segregationsbarometern är ett digitalt statistikverktyg för att mäta och följa segregation. Systemet gör det möjligt att mäta och följa indikatorer som har betydelse för den socioekonomiska boendesegregationen och dess utveckling på många olika geografiska nivåer.   Nu har Segregationsbarometern utvecklats med…

Webbinarium: Hur kan journalister använda Segregationsbarometern?

Hur kan man som lokaljournalist snabbt hitta bakgrundsfakta eller möjliga nyhetsvinklar i statistiken i Segregationsbarometern? Vad innebär det egentligen att ett visst område klassas som exempelvis områdestyp 1 – och vad betyder det för kommunen som helhet? Och vad kan…

Ser vi samma sak? – Lägesbilder av segregation och brottslighet

Vid detta seminarium diskuterar Delmos tillsammans med polisen, en kommun och en förening hur olika typer av kunskapsunderlag kan ligga till grund för insatser som leder till att segregation och brottslighet minskar. Polisen berättar mer om sin lista över utsatta…

Webbinarium: Inspiration för analyser i Segregationsbarometern

I september lanserade Delmos Segregationsbarometern – ett digitalt statistikverktyg för att mäta och följa segregation. Verktyget gör det möjligt att analysera indikatorer som har betydelse för den socioekonomiska boendesegregationen och dess utveckling på många olika geografiska nivåer. Segregationsbarometern kan ge…

Webbinarium: Frågor och reflektioner kring Segregationsbarometern

Den 30:e september lanseras Segregationsbarometern! Segregationsbarometern är ett digitalt statistikverktyg för att mäta och följa segregation. Systemet gör det möjligt att mäta och följa indikatorer som har betydelse för den socioekonomiska boendesegregationen och dess utveckling på många olika geografiska nivåer.…

Webbinarium: Presentation av Segregationsbarometern (nationell nivå)

I höst lanseras Segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Under tre öppna frukostseminarier i september berättar Delmos mer om Segregationsbarometern, vad det är för verktyg, varför det tagits fram och hur det fungerar. Det kommer också…

Webbinarium: Presentation av Segregationsbarometern (kommun och region)

I höst lanseras Segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Under tre öppna frukostseminarier i september berättar Delmos mer om Segregationsbarometern, vad det är för verktyg, varför det tagits fram och hur det fungerar. Det kommer också…

Nätverksmöte för civilsamhällesnätverket

Under mötet kommer nätverket utbyta erfarenheter av sitt arbete mot segregation och få information om Delmos digitala statistikverktyg Segregationsbarometern. Träffen sker digitalt via Teams till särskilt inbjudna. Tid: 13 oktober klockan 09.00-11.00 Plats: Digitalt Arrangör: Delmos

Webbinarium: En demokrati för alla?

Digitalt seminarium på MR-dagarna. Det finns en ojämlikhet i vilka som deltar i val, upplever sig delaktiga i samhället och hörs i samhällsdebatten. Och klyftorna är kopplade till socioekonomiska faktorer. Delegationen mot segregation har i en rapport undersökt det demokratiska…

Back To Top