skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Webbinarium: Nya funktioner i Segregationsbarometern

Segregationsbarometern är ett digitalt statistikverktyg för att mäta och följa segregation. Systemet gör det möjligt att mäta och följa indikatorer som har betydelse för den socioekonomiska boendesegregationen och dess utveckling på många olika geografiska nivåer.  

Nu har Segregationsbarometern utvecklats med två nya funktioner som ska öka användbarheten i ett nationellt perspektiv. Ny kunskap kan nu tas fram om hur områden med olika socioekonomiska förutsättningar utvecklas och förhåller sig till varandra med hjälp av fakta och statistik. Delmos bjuder därför in till ett webbinarium den 16:e juni, där du får introduktion till de nya funktionerna samt möjlighet att ställa frågor utifrån verktyget.  

Under webbinariet kommer vi visa hur kartan ser ut när utsatta områden enligt Polisens definition läggs som ett filter över den rikstäckande områdesindelningen områdestyper. Vi kommer även att visa vad du kan göra för att jämföra områdens olika socioekonomiska förutsättningar med hjälp av indikatorer. 

Anmäl dig till webbinariet den 16:e juni här.

Delmos kommer även inom kort att lansera en ny årsrapport om den socioekonomiska segregationens utveckling i Sverige. Håll utkik på www.delmos.se  

Back To Top