skip to Main Content

Välkomna till information om utlysning av statsbidrag 2021 – ideella föreningar, stiftelser och trossamfund (Fullbokat)

Syftet med mötet är att informera om utlysningen, ansökningsprocessen och de villkor som gäller för ideella föreningar, stiftelser och trossamfund. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor.

Utlysningen öppnar upp i början av 2021. Vi återkommer med exakt datum.

OBS! Båda mötena är fullbokade.

När: Mötena äger rum den 2:a och 3:e februari.

Tid: 10.00 -11.30 vid båda tillfällena

Sista anmälningsdag: 29 januari

Max 50 personer kan delta. Vi ser helst att endast en person per organisation närvarar.

För att delta, mejla din e-postadress och det datum du vill delta på till emmy.bornemark@delmos.se senast den 29 januari! Länk till mötet skickas ut den 1 februari.

Mötet genomförs i Teams. Du behöver inte ha Teams för att kunna delta, utan kan välja alternativet “titta på webben”. Deltar du via en telefon behöver du ha installerat Teamsappen.

Back To Top