skip to Main Content

Uppstart nätverk 32 kommuner

Vad? Nätverk
Tid: 24 september 10:00-15:00
Plats: World trade center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Arrangör: Delegationen mot segregation

Delegationen mot segregation startar nationellt nätverk för 32 kommuner för att minska och motverka segregation. Nätverket ska fungera som en mötesplats där det finnas möjlighet att få stöd från myndigheten när det gäller aktuell kunskap om segregation, verkningsfulla metoder och samverkansformer. Det ska också vara ett forum för kunskap- och erfarenhetsutbyte kommunerna emellan och bidra till ett kontaktnät kring dessa frågor. Nätverket ska också utgöra ett forum för dialog och fördjupning i aktuella strategiska frågor som rör såväl myndighetens arbete som kommunernas arbete. Tillväxtverket och SKL deltar också. De 32 kommuner som är inbjudna är de kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar som under 2018 hade  möjlighet att ansöka om att få ta del av en särskild satsning för att motverka segregation.

Back To Top