skip to Main Content

Segregation, smittspridning och skilda livsvillkor – myter möter forskning

Varför har pandemin drabbat invandrargrupper hårdast? Mediabilden och den politiska argumentationen i bland annat Danmark att smittspridningen och överdödligheten i utsatta bostadsområden beror på bristande språkförståelse och kulturella skillnader mellan invandrargrupper och majoritetsbefolkningen visar sig sakna stöd i forskningen.

I en ny studie från Nordiska ministerrådet pekar man på flera bakomliggande faktorer som sammantaget orsakat den höga infektionsnivån och överdödligheten i områden med stor andel utrikesfödda. Vid webbinariet deltar bland annat forskarna från Nordregio och Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation.

Läs mer och anmäl dig på Nordens Välfärdscenters webbplats.

Back To Top