skip to Main Content

Nätverksmöte för civilsamhällesnätverket

Under mötet kommer nätverket utbyta erfarenheter av sitt arbete mot segregation och få information om Delmos digitala statistikverktyg Segregationsbarometern.

Träffen sker digitalt via Teams till särskilt inbjudna.

Tid: 13 oktober klockan 09.00-11.00

Plats: Digitalt

Arrangör: Delmos

Back To Top