skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Möte med myndigheter som relaterar till segregation

Syftet med mötet är att berätta om Delmos utlysning av statsbidrag 2021 för att motverka och minska segregation. Syftet är också att höra om de deltagande myndigheternas eventuella utlysningar av statsbidag som relaterar till segregation. Delmos lyfter även sitt arbete med att ”mäta och följa segregationen” och berättar om upplägget av myndighetens rapport om den socioekonomiska utvecklingen i Sverige.

Inbjudan krävs för att delta.

Medverkande myndigheter är: Arbetsförmedlingen, Boverket, Brottsförebyggande rådet, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten, Skolinspektionen, Skolverket och Socialstyrelsen.

Back To Top