skip to Main Content

Att mäta skillnader i uppväxt- och levnadsvillkor mellan geografiska områden (inställt)

Vad? Seminarium på nationella konferensen Mötesplats Social hållbarhet
Tid: 12 maj 15:45 – 17:00
Plats: Conventum i Örebro
Arrangör: Delegationen mot segregation

Seminariet belyser avvägningar som olika aktörer på nationell och regional nivå gör i arbetet att mäta skillnader i uppväxt- och livsvillkor mellan geografiska områden. Lär dig mer om framgångsfaktorer och svårigheter med att mäta segregation. Deltagarna bidrar med erfarenheter och lärdomar kring att mäta och belysa skillnader i uppväxt- och livsvillkor mellan områden för att minska och motverka segregation.

Medverkande:
Ulrika Gustafsson, analytiker, Delegationen mot segregation
Kim Nivall, projektledare, NOA/UC-Väst, Polismyndigheten
Karin Engström, utredare, Folkhälsomyndigheten
Anders Trumberg, fil dr Kulturgeografi, utvecklingsledare i Region Örebro län

Moderator: Karen Austin, processledare Delegationen mot segregation

Läs mer om Mötesplats Social hållbarhet och anmäl dig här

Evenemanget är inställt i och med regeringens beslut att evenemang med över 500 personer inte ska genomföras med anledning av covid-19.

Back To Top