skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

E-bibliotek

På den här sidan har Delmos samlat kunskap som rör segregation. Här hittar du tips om och länkar till allt från vetenskapliga artiklar till nationella strategier som handlar om segregation med fokus på bostad, utbildning, arbetsmarknad, brottslighet, demokrati och civilsamhälle och hälsa.

Delegationen mot segregation vill genom dessa tips inspirera till vidare läsning för dig som arbetar för att minska och motverka segregation.

Vi uppdaterar webbsidan löpande. Vill du tipsa Delmos om kunskap som rör segregation? Mejla oss på XXX@delmos.se

Bostad

Boendesegregationen i Sverige: En översikt av det aktuella forskningsläget (av Thomas Wimark, 2019)

Syftet med kunskapsöversikten är att den ska sammanfatta och beskriva den forskningslitteratur som idag finns om boendesegregationen i Sverige. Du får svar på följande frågor när du läser översikten: Hur uppstår boendesegregation? Hur omfattande är problemet i Sverige? Vilka följder får boendesegregerade områden för individer?

Segregation: Slutrapport från ett forskningsprogram (av Peter Hedström m.fl., 2019)

Skolsegregation och etnisk segregation lyfts från olika perspektiv i boken. Den är ett resultat av ett stort forskningsprogram som velat utveckla den analytiska sociologins teoretiska och metodologiska grundvalar, och förbättra kunskapsläget gällande segregationsprocesser i dagens Sverige. Utgiven av Riksbankens jubileumsfond.

Sektorsövergripande

Boende med konsekvens: En ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad (Av Lina Aldén och Mats Hammerstedt, 2016)

Rapporten handlar om utvecklingen av etnisk boendesegregation i Sverige mellan 2000–2012 och hur den kan förklaras. I rapporten kan du bland annat få kunskap om hur boendesituationen för utrikes födda ser ut i Sverige och hur den hänger samman med deras situation på arbetsmarknaden.

Segregation: Slutrapport från ett forskningsprogram (av Peter Hedström m.fl., 2019)

Skolsegregation och etnisk segregation lyfts från olika perspektiv i boken. Den är ett resultat av ett stort forskningsprogram som velat utveckla den analytiska sociologins teoretiska och metodologiska grundvalar, och förbättra kunskapsläget gällande segregationsprocesser i dagens Sverige. Utgiven av Riksbankens jubileumsfond.

Senast uppdaterad : 23 dec, 2021
Back To Top