skip to Main Content

Delmos e-tjänst

Fotoillustration: Olikfärgade klossar uppdelade efter färg.

Delegationen mot segregation lanserade i februari 2021 en e-tjänst för statsbidrag. 

Via e-tjänsten kan du ansöka om statsbidrag för att minska och motverka segregation. 

Alla uppgifter i ansökan fylls i digitalt. De ideella organisationerna som söker statsbidraget bifogar även digitalt de dokument som efterfrågas, till exempel stadgar och verksamhetsberättelser.  

För att använda e-tjänsten behöver du logga in med e-legitimation, i form av BankID eller mobilt BankID. De personer som ska signera organisationens ansökan behöver också ha e-legitimation. I e-tjänsten finns det även mer information som fungerar som stöd i ditt ansökningsarbete. 

Gå in på Delmos e-tjänst för statsbidrag. 

Har du frågor om e-tjänsten? 

Hör av dig till bidrag@delmos.se  

Senast uppdaterad : 20 maj, 2021
Back To Top