Segregationsbarometern är uppdaterad med ny statistik – möjligt att se effekter av pandemin 

Segregationsbarometern är ett unikt statistikverktyg som Delegationen mot segregation har tagit fram för att stötta och utveckla arbetet för att minska och motverka segregation. Vid lanseringen hösten 2021 byggde den mestadels på statistik från 2018. Nu har siffrorna blivit uppdaterade med aktuell statistik för 2019 och 2020, som alltså omfattar covid-19-pandemins första år.