Delmos får i uppdrag att förbereda avveckling

Delegationen mot segregation får i sitt regleringsbrev i uppdrag att förbereda avveckling av myndigheten till den 31 december 2022. Myndigheten får också i uppdrag att fördela cirka 245 miljoner kronor i statsbidrag under året.
Segregationen I Sverige Har ökat

Segregationen i Sverige har ökat

Segregationen i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Höginkomsttagare och låginkomsttagare är de som lever mest segregerat. Skillnaderna mellan olika områdestyper i landet är så pass stora att det pekar på att platsen har betydelse för människors livschanser. Det visar Delegationen mot segregation (Delmos) idag i sin nya årsrapport.

Boendesegregation och rätten till bostad: Delmos på Mänskliga Rättigheters-dagarna

Ofta byggs och renoveras fastigheter för andra grupper än de som saknar bostad eller har en otrygg ställning på bostadsmarknaden. Är vägen framåt en social bostadspolitik? I ett webbinarium den 19 april diskuteras denna fråga av bland andra Märta Stenevi, bostadsminister, Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation (Delmos) och Anders Sjelvgren, generaldirektör för Boverket.

Utsatta grupper i samhället drabbas dubbelt av pandemin

Coronapandemin har lett till att boende i områden med socioekonomiska utmaningar har blivit dubbelt utsatta: både gällande smittspridning och andra långvariga konsekvenser. De ojämlika förutsättningarna som människor har leder till att pandemin slår olika och segregationen riskerar därmed att förstärkas. Det visar Delegationen mot segregations (Delmos) artikelserie, som fortsätter idag.