skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Uppstartsmöte Med 32 Kommuner

Uppstartsmöte med 32 kommuner

Det är viktigt att se satsningen som en långsiktig förstärkning av arbetet mot segregation och det finns behov hos kommunerna av nätverk och erfarenhetsutbyte. Det var två av de punkter som togs upp förra veckan när Delegationen mot segregation tillsammans med Tillväxtverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) höll i ett uppstartsmöte med representanter från 32 kommuner.

De 32 kommunerna har möjlighet att ansöka om att få ta del av särskilda medel för att motverka segregation.

Under uppstartsmötet betonade kommunerna att de värdesätter att satsningen är långsiktig och att den kommer att vara en förstärkning och utveckling av arbetet mot att minska och motverka segregation. Det efterlystes kunskapsstöd, nätverk och erfarenhetsutbyte. Kommunerna ville också ha stöd i att hitta metoder och indikatorer för att på ett likvärdigt sätt utvärdera och se effekterna av satsningen.

De 32 kommunerna har områden som idag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad.

Satsningen innebär att kommunerna kommer att kunna ansöka om sammanlagt 425 miljoner kronor 2018-2020. Dessa medel fördelas tillfälligt av Tillväxtverket, men uppdraget kommer från och med 2019 att gå över till Delegationen mot segregation.

Back To Top