skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Trollhättan först ut på Delegationen mot segregations kommunturné

Delegationen mot segregation besöker den 28 juni Trollhättans kommun för att diskutera kommunens framtida arbete mot segregation. Trollhättan är först ut att besökas av de 32 kommuner som regeringen har beslutat ska få särskilt stöd för att bryta den socioekonomiska segregationen och minska klyftorna.

-Vår ambition med besöket till Trollhättan är att tillsammans med kommunen påbörja en dialog kring utmaningar och möjligheter för att minska och motverka segregation samt hur myndigheten kan vara ett stöd i detta arbete. Det är viktigt att arbetet mot segregation blir långsiktigt och det här är ett första steg i en fortsatt dialog mellan kommunen och myndigheten, säger Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation, som kommer att vara på plats i Trollhättan.

Delegationen mot segregation kommer under dagen träffa såväl kommunledning som tjänstepersoner som arbetar med frågor som bland annat rör bostadsförsörjning, utbildning, arbetsmarknad och samverkan med civilsamhället. Områden som är centrala för att minska och motverka segregation.

– I Trollhättan har vi i många år bedrivit ett ihärdigt och uthålligt arbete för social hållbarhet för att möta de utmaningar som finns hos oss. Frågorna kräver både långsiktighet och en stark samverkan över myndighetsgränser. Vi ser fram emot dialog i de här angelägna frågorna, säger Paul Åkerlund (S), kommunstyrelsens ordförande, Trollhättan.

Regeringens reformprogram för att bryta segregation och minska klyftorna

Regeringen har beslutat om en långsiktig miljardsatsning på 32 kommuner med områden som har socioekonomiska utmaningar. Satsningen ska bidra till att stärka kommunernas långsiktiga arbete för att minska segregationen i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. I år har regeringen avsatt 425 miljoner kronor till de 32 kommunerna, för 2019 avsätts 1,35 miljarder och därefter 2,2 miljarder årligen 2020–2027.

För ytterligare information, kontakta pressansvarig Anneli Tillberg:

E-post: anneli.tillberg@delmos.se

Telefon: 072-144 77 10

Om Delegationen mot segregation:

Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation. Delegationen mot segregation bildades den 1 januari 2018.

Läs pressmeddelandet i Delegationen mot segregations pressrum på Cision

Back To Top