skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Miljardstöd till kommuner i arbetet mot segregation

Regeringen har i dag beslutat om en miljardsatsning på arbetet mot segregation, med början i år. Regeringen har också för avsikt att ge Delegationen mot segregation i uppdrag att under 2019 dela ut upp till 1,35 miljarder till kommuner med områden som har socioekonomiska utmaningar. Därefter kommer summan att vara 2,2 miljarder årligen fram till år 2027. Satsningen ska intensifiera arbetet mot segregation och för ökad jämlikhet.

– Delegationen mot segregation har i uppdrag att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation. För att lyckas med det krävs långsiktiga insatser. Det är därför glädjande att det nu sker en så stor långvarig satsning på områden som drabbas av segregationens negativa konsekvenser, säger Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation.

Syftet med satsningen är att stärka kommunernas arbete för att förbättra förutsättningarna i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller exempelvis lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. Regeringen har bestämt att det är cirka 30 kommuner som kan ansöka om medlen och de har möjlighet att söka för tre år i taget och därefter be om förlängning. Under 2018 fördelas medel upp till 425 miljoner av Tillväxtverket. Därefter är avsikten att fördelningen av medel ska gå över till Delegationen mot segregation.

Sedan tidigare har Delegationen mot segregation i uppdrag att fördela medel till kommuner och landsting samt till det civila samhället i deras arbete mot segregation. Det uppdraget förändras inte i och med regeringens satsning.

För ytterligare information, kontakta pressansvarig Anneli Tillberg:

E-post: anneli.tillberg@delmos.se

​Telefon: 072-144 77 10

Om Delegationen mot segregation

Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation. Delegationen mot segregation bildades den 1 januari 2018

Back To Top