skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Med anledning av felcitering i SVT

Delegationen mot segregation blev tyvärr felciterade i SVT:s fördjupande samhällsprogram Agenda igår kväll (den 4 september). ”Trots decennier av politiska löften och visioner – segregationen är fortfarande ett stort samhällsproblem. Idag är skillnaderna i levnadsvillkor mellan svenskfödda och invandrare så stora att de påverkar människors möjligheter i livet. Detta enligt Delegationen mot segregation” sade programledaren. Påståendet är inte korrekt.

Skillnaderna i livschanser och livsvillkor som Delmos har pekat på har samband med vilken typ av område man bor i och kommer ifrån. De socioekonomiska områdestyperna är framtagna som analysverktyg för att belysa boendesegregationen i Sverige med hjälp av statistik. Idag är skillnaderna mellan områden med socioekonomiska utmaningar och områden med goda förutsättningar så stora att de påverkar livschanserna för befolkningen.

 

Mer kunskap om segregation finns i Delmos senaste årsrapport: Platsens betydelse Delmos årsrapport 2022 om den socioekonomiska boendesegregationens utveckling i Sverige.

I det webbaserade analysverktyget Segregationsbarometern kan man ta fram fakta om områdestyperna och bryta ned statistiken på 19 indikatorer.

Back To Top