skip to Main Content
Granska Segregationen – Gratis Webbinarium För Journalister

Granska segregationen – gratis webbinarium för journalister

Hur stora är inkomstskillnaderna i din kommun? I vilka stadsdelar är valdeltagandet högst och lägst? Var klarar flest gymnasiet och i vilka kvarter är trångboddheten som störst? Den 25 november arrangerar Delmos ett gratis webbinarium för journalister som vill använda myndighetens nya statistikverktyg Segregationsbarometern för att bevaka en av nästa års viktigaste valfrågor – segregationen.

I september lanserade Delmos Segregationsbarometern, som är ett digitalt statistikverktyg för att mäta och följa segregation. Verktyget gör det möjligt att analysera som har betydelse för den socioekonomiska boendesegregationen och dess utveckling på många olika geografiska nivåer.

– Segregationsbarometern är ett verktyg som exempelvis kommuner kan använda för att arbeta mer effektivt mot segregation utifrån kunskap och statistik. På det sättet kan man få upp ögonen för exempelvis vilken typ av frågor det finns störst behov att arbeta vidare med för att minska och motverka segregation. Men även andra aktörer kan använda verktyget, inte minst journalister som vill beskriva och granska segregationen i sin kommun, säger Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation.

Vid webbinariet går Delmos analytiker och utvecklingsledare bland annat igenom de mått (ojämlikhetsindex och områdestyper) som kan användas för att beskriva segregation, vad verktyget mäter och på vilka sätt man kan analysera segregationens utveckling, samt hur journalister kan ha nytta av datan inom en rad bevakningsområden – arbetsmarknad, skola, boende med flera.

Delmos visar även hur statistiken i verktyget exempelvis kan användas som komplement till polisens lista över utsatta områden, just för att belysa de socioekonomiska aspekterna. Myndigheten svarar också på frågor om verktyget. Tid kommer att finnas för att ställa frågor direkt vid webbinariet via chattfunktionen.

Tid: torsdag den 25 november kl 8.15-9.00

Plats: Webbinarium via Teams, direktlänk till webbinariet

 

Ställ en fråga i förväg

Har du redan nu någon fråga om verktyget som du skulle vilja att vi tar upp? Mejla oss gärna på press@delmos.se.

Direktlänk till webbinariet

Det krävs ingen föranmälan till webbinariet. Du deltar genom att klicka på länken.

Vill du lägga till webbinariet i din kalender? Du hittar en knapp för att lägga till webbinariet i Outlook längst ner på sidan i Delmos kalender.

Segregationsbarometern

Besök Segregationsbarometern.

 

 

Back To Top