skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Delegationen mot segregation till Sandviken och Gävle

Delegationen mot segregation besöker 30–31 augusti Gävleborgs län för att diskutera Sandvikens och Gävles framtida arbete mot segregation. Kommunerna tillhör de 32 kommuner som har möjlighet att söka särskilt stöd för att bryta den socioekonomiska segregationen och minska klyftorna.

-Vår ambition med besöken är att tillsammans med kommunerna föra en dialog kring utmaningar och möjligheter i arbetet för att minska och motverka segregation samt hur myndigheten kan vara ett stöd i detta arbete. Då segregation påverkar hela regionen och inte enbart är ett problem för enskilda områden, vill vi starta samtal om hur segregationen ser ut i Gävleborgs län, säger Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation, som kommer att vara på plats både i Sandviken och i Gävle.

Delegationen mot segregation kommer under dagarna träffa såväl kommunledning som tjänstepersoner som arbetar med frågor som bland annat rör bostadsförsörjning, utbildning, arbetsmarknad och samverkan med civilsamhället.

-Med utgångspunkt i de skilda livsvillkor och levnadsvanor vi ser idag kommer vi på mötet att lyfta våra utmaningar, berätta om de initiativ vi tagit och vad vi ser behov av att förstärka, för att närma oss ett enat samhälle, säger Peter Kärnström (S), kommunalråd i Sandvikens kommun.

– Det känns bra med ett första möte för att sätta igång arbetet. Detta hjälper oss att förstärka vårt arbete med att motverka segregation, säger Gävles kommunstyrelseordförande Patrik Stenvard (M).
Den 30 augusti besöker Delegationen mot segregation Sandvikens kommun och den 31 augusti Gävle kommun.

För ytterligare information, kontakta pressansvarig på Delegationen mot segregation, Anneli Tillberg:
E-post: anneli.tillberg@delmos.se
Telefon: 010-140 77 10

Satsning på 32 kommuner:

Med början under 2018 kommer 32 kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar att ha möjlighet att ansöka om att få ta del av en särskild långsiktig satsning för att motverka segregation. Satsningen innebär att kommunerna kommer att kunna ansöka om sammanlagt 425 miljoner kronor under 2018, 1,3 miljarder kronor under 2019 och därefter 2,2 miljarder kronor årligen fram till år 2027.

 

Back To Top