skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Delegationen mot segregation till Motala

Delegationen mot segregation besöker Motala måndagen den 24 september för att diskutera kommunens framtida arbete mot segregation. Motala kommun är en av de 32 kommuner som har möjlighet att söka särskilt stöd för att bryta den socioekonomiska segregationen och minska klyftorna.

-Vår ambition med besöket är att tillsammans med representanter för Motala kommun föra en dialog kring utmaningar och möjligheter i arbetet för att minska och motverka segregation samt hur myndigheten kan vara ett stöd i detta arbete. Motala kommun har redan etablerat en samverkan med de andra kommunerna i Östergötland som är med i satsningen mot segregation, vilket vi kommer att prata om på mötet. Samverkan är en framgångsfaktor i arbete mot segregation, säger Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation, som kommer att vara på plats i Motala.

Delegationen mot segregation kommer under dagen att träffa såväl kommunledning som tjänstepersoner som arbetar med frågor som bland annat rör bostadsförsörjning, utbildning och arbetsmarknad.

– Vi har sedan tidigare arbetat aktivt för att minska långtidsarbetslösheten och skapa snabba vägar till sysselsättning. Nu får vi möjlighet att ta detta vidare, men också få nya perspektiv på hur vi kan skapa en större delaktighet i hela samhället, säger kommunstyrelsens ordförande Camilla Egberth (S).

Den 10 oktober besöker Delegationen mot segregation Linköpings kommun Även Norrköping är en av de 32 kommuner som kommer att besökas.

För ytterligare information, kontakta pressansvarig på Delegationen mot segregation, Anneli Tillberg:

E-post: anneli.tillberg@delmos.se
Telefon: 072-144 77 10

Satsning på 32 kommuner

Med början under 2018 kommer 32 kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar att ha möjlighet att ansöka om att få ta del av en särskild långsiktig satsning för att motverka segregation. Satsningen innebär att kommunerna kommer att kunna ansöka om sammanlagt 425 miljoner kronor under 2018, 1,3 miljarder kronor under 2019 och därefter 2,2 miljarder kronor årligen fram till år 2027.

Back To Top