skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Delegationen mot segregation till Malmö

Delegationen mot segregation besöker den 16 oktober Malmö för att diskutera kommunens befintliga och framtida arbete mot segregation. Malmö är en av de 32 kommuner som har sökt särskilt stöd för att bryta den socioekonomiska segregationen och minska klyftorna.

-Vår ambition med besöket är att tillsammans med Malmö kommun föra en dialog kring utmaningar och möjligheter i arbetet för att minska och motverka segregation samt hur myndigheten kan vara ett stöd i detta arbete. Malmö har länge arbetat med att motverka segregation och var först i landet med att tillsätta en social hållbarhetskommission, så det blir intressant att ta del av kommunens erfarenheter, säger Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation, som kommer att vara på plats i Malmö.

Delegationen mot segregation kommer under dagen att träffa såväl kommunledning som tjänstepersoner som arbetar med frågor som bland annat rör bostadsförsörjning, utbildning och arbetsmarknad.

Dagen innan, den 15 oktober, kommer myndigheten dessutom att träffa Region Skåne samt senare även cirka 40 personer från lokala civilsamhällesorganisationer i Malmö, till exempel Boost by FC Rosengård, Röda Korset Malmö, Malmö mot diskriminering och Hyresgästföreningen Malmö. Under mötet kommer Delegationen mot segregation och organisationerna prata om utmaningar och lösningar när det kommer till segregationen i Malmö.

Delegationen mot segregation kommer att besöka sammanlagt sex kommuner i Skåne. Sedan tidigare har myndigheten besökt Åstorp, Perstorp och Kristianstad. Delegationen mot segregation kommer även att besöka Landskrona och Helsingborg.

För ytterligare information, kontakta pressansvarig på Delegationen mot segregation, Anneli Tillberg:

E-post: anneli.tillberg@delmos.se

Telefon: 072-144 77 10

Satsning på 32 kommuner

Under 2018 har 32 kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar sökt om att få ta del av en särskild långsiktig satsning för att motverka segregation. Satsningen innebär att kommunerna kommer att kunna ansöka om sammanlagt 425 miljoner kronor under 2018, 1,3 miljarder kronor under 2019 och därefter 2,2 miljarder kronor årligen fram till år 2027.

Back To Top