skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Delegationen mot segregation till Kristianstad

Delegationen mot segregation besöker den 1 oktober Kristianstad för att diskutera kommunens framtida arbete mot segregation. Kristianstad är en av de 32 kommuner som har möjlighet att söka särskilt stöd för att bryta den socioekonomiska segregationen och minska klyftorna.

-Vår ambition med besöken är att tillsammans med Kristianstads kommun föra en dialog kring utmaningar och möjligheter i arbetet för att minska och motverka segregation samt hur myndigheten kan vara ett stöd i detta arbete, säger Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation, som kommer att vara på plats i Kristianstad.

Delegationen mot segregation kommer under dagen att träffa såväl kommunledning som tjänstepersoner som arbetar med frågor som bland annat rör bostadsförsörjning, utbildning och arbetsmarknad.

– Vi ser fram emot givande diskussioner om hur vi kan förbättra vårt arbete för att öka tryggheten, få fler i arbete och stödja integrationsfrämjande insatser i civilsamhället. Vid besöket vill vi också gärna berätta om de positiva effekter vi ser av vår satsning på fokusskolor och om hur vi ytterligare vill förstärka våra skolor med fler lärarassistenter, fritidspedagoger och socionomer, säger Kristianstads kommunalråd Anders Tell (S).

Delegationen mot segregation kommer att besöka sammanlagt sex kommuner i Skåne. Sedan tidigare har myndigheten besökt Åstorp och Perstorp. Delegationen mot segregation kommer även att besöka Malmö, Landskrona och Helsingborg.

För ytterligare information, kontakta pressansvarig på Delegationen mot segregation, Anneli Tillberg:

E-post: anneli.tillberg@delmos.se

Telefon: 072-144 77 10

Satsning på 32 kommuner

Med början under 2018 kommer 32 kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar att ha möjlighet att ansöka om att få ta del av en särskild långsiktig satsning för att motverka segregation. Satsningen innebär att kommunerna kommer att kunna ansöka om sammanlagt 425 miljoner kronor under 2018, 1,3 miljarder kronor under 2019 och därefter 2,2 miljarder kronor årligen fram till år 2027.

Back To Top