skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Delegationen mot segregation till Filipstad

Delegationen mot segregation besöker den 1 november Filipstad för att diskutera kommunens befintliga och framtida arbete mot segregation. Filipstad är en av de 32 kommuner som har sökt särskilt stöd för att bryta den socioekonomiska segregationen och minska klyftorna.

-Vår ambition med besöket är att tillsammans med Filipstads kommun föra en dialog kring utmaningar och möjligheter i arbetet för att minska och motverka segregation samt hur myndigheten kan vara ett stöd i detta arbete, säger Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation, som kommer att vara på plats i Filipstad.

Delegationen mot segregation kommer under dagen att träffa såväl kommunledning som tjänstepersoner som arbetar med frågor som bland annat rör bostadsförsörjning, utbildning och arbetsmarknad.

– Filipstads kommun ska hålla ihop och inte segregeras. För att klara det behövs samarbete både regionalt och nationellt för att kommuner med olika förutsättningar ska kunna lyckas. Även insatser för att landsbygd och stad ska hålla ihop är viktiga för att motverka segregation, säger Per Gruvberger (s), kommunstyrelsens ordförande i Filipstad.

Filipstad är den enda kommunen i Värmland som ingår i satsningen.

För ytterligare information, kontakta pressansvarig på Delegationen mot segregation, Anneli Tillberg:

E-post: anneli.tillberg@delmos.se

Telefon: 072-144 77 10

Satsning på 32 kommuner

Under 2018 har 32 kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar sökt om att få ta del av en särskild långsiktig satsning för att motverka segregation. Satsningen innebär att kommunerna kommer att kunna ansöka om sammanlagt 425 miljoner kronor under 2018, 1,3 miljarder kronor under 2019 och därefter 2,2 miljarder kronor årligen fram till år 2027.

Back To Top