skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Boendesegregation och rätten till bostad: Delmos på Mänskliga Rättigheters-dagarna

– Boendesegregation handlar om att man får olika livschanser beroende på var man bor, inte minst inom viktiga rättighetsområden som skola, hälsa och demokratisk delaktighet. Men segregationen är ingen naturlag: Om samhället beslutar om och genomför adekvata åtgärder och insatser, går den att bryta, säger Anders Kessling.

Delmos webbinarium ”Är en social bostadspolitik vägen till allas rätt till bostad?” fokuserar på hur bostadspolitiken kan reformeras för att bryta segregationen och säkerställa allas rätt till bostad. Bland annat kommer Märta Stenevi att berätta om den nya politik som är på väg att utformas. Webbinariet arrangeras tillsammans med Mänskliga Rättigheters-dagarna (MR-dagarna).

Andra deltagare på webbinariet är Martin Grander, doktor i urbana studier och Mari Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

Webbinariet hålls den 19 april, klockan 16:00-17:00. Du som är journalist kan få pressackreditering via denna länk eller genom att höra av dig till andréa.hamdan@mrdagarna.se. Om du har frågor kring Delmos medverkan, kontakta anneli.tillberg@delmos.se.

Delmos på MR-dagarna

MR-dagarna 2020 arrangeras i Uppsala, men på grund av covid-19 genomförs de digitalt 19–21 april. Delmos deltar med egen digital monter samt med flera webbinarier. Läs mer om Delmos deltagande på MR-dagarna

Back To Top