skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Anders Kessling Ny Direktör För Delegationen Mot Segregation

Anders Kessling ny direktör för Delegationen mot segregation

Regeringen har beslutat att utse Anders Kessling till ny direktör för Delegationen mot segregation. Anders Kessling har tidigare arbetat framför allt med frågor som rör arbetsmarknadspolitik, migration och integration.

– Segregation är en av vår tids största utmaningar, men utvecklingen går att påverka! Jag vill som direktör lägga stor vikt på lösningar, insatser och verktyg för att komma åt segregationen, säger Anders Kessling.

Anders Kessling har tidigare varit departementsråd på justitiedepartementet, utrikesdepartementet respektive arbetsmarknadsdepartementet. Under förra regeringens mandatperiod var han statssekreterare åt arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, med ansvar för etableringsfrågor. Han har också en bred erfarenhet från både universitet och myndighet.

Anders Kessling har sedan februari varit tillförordnad direktör för Delegationen mot segregation.

– Delegationen mot segregation har många kompetenta och kunniga medarbetare som är engagerade i arbetet med att minska och motverka segregation. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan öka kunskapen i samhället kring segregation och genomföra arbete som faktiskt kan leda till förändring, säger han.

För ytterligare information, kontakta pressansvarig Anneli Tillberg:
E-post: anneli.tillberg@delmos.se
Telefon: 072-144 77 10

Back To Top