skip to Main Content

90 aktörer får statsbidrag för arbete mot segregation

Delegationen mot segregation (Delmos) har fattat beslut om fördelning av statsbidrag till 58 kommuner och regioner och 32 ideella organisationer för deras arbete mot segregation. Skåne är det län där flest aktörer beviljas bidrag.

– Segregation handlar om att platsen får betydelse för vilka livsvillkor och förutsättningar de som lever där har. Ett arbete mot segregation blir mer effektivt och får en större kraft ju fler som arbetar mot samma mål. Därför har vi i år prioriterat ansökningar från platser där det finns många aktörer som tillsammans tänker arbeta för att minska och motverka segregation, säger Anders Kessling, direktör på Delmos.

Det län där flest aktörer har fått medel är Skåne (Läs även Delmos lokala pressmeddelande på myndighetens nyhetsrum i Cision). Åtta ansökningar från flera olika civilsamhällesorganisationer och sju ansökningar från kommuner har beviljats bidrag i länet.
Nytt för i år är att Delmos kan bevilja bidrag för fleråriga arbeten. Myndigheten prioriterar kommuner som har sökt för utvärdering eller följeforskning för att kunna utveckla sina arbetssätt, organisering eller metoder för att minska och motverka segregation.

– Det är viktigt att aktörernas arbete utgår från kunskap om vad som faktiskt fungerar mot segregation, säger Anders Kessling.

Bland de ideella organisationer som Delmos beviljat medel finns flera organisationer som nu tar en aktiv roll i att tillsammans med en kommun och andra organisationer förstärka segregationsarbetet i ett geografiskt område. Det kan bland annat vara studieförbund och idrottsorganisationer, men också andra större och mindre organisationer som vill arbeta för att bryta segregationen på lokal och regional nivå.

Totalt fick Delmos in 232 ansökningar om statsbidrag. Delmos har beviljat statsbidrag till 90 aktörer. Läs mer om vilka Delmos beviljat bidrag till här

– Vi har fått in många bra ansökningar och det är glädjande att så många vill arbeta mot segregation. Segregationen är ingen naturlag, den går att bryta. Statsbidraget är ett av de verktyg som myndigheten har, och det ska användas strategiskt för att minska och motverka segregation, säger Anders Kessling.

Fakta Delmos statsbidrag

Delmos har under 2021 möjlighet att fördela 250 miljoner kronor till arbetet mot segregation. Det är medel som kommuner och regioner och vissa ideella organisationer kan använda för ett långsiktigt arbete med att minska och motverka segregation. Bland annat handlar det om att skaffa kunskap och kartlägga segregationen lokalt, fördjupa redan existerande kunskap och stärka samverkan mellan aktörer i området. Delmos kan också fördela medel till vissa kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden, som regeringen identifierat och avsatt 160 miljoner kronor av pengarna till. Syftet med statsbidraget är att ge dessa kommuner en möjlighet att förstärka och utveckla redan befintliga insatser mot segregation, exempelvis tidiga förebyggande insatser till barn och unga, insatser till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och ökad dialog med medborgarna.

För pressfrågor, kontakta Anneli Tillberg:

E-post: anneli.tillberg@delmos.se
Telefon: 010-140 77 10

Back To Top