skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Pressmeddelanden

De senaste pressmeddelandena från Delegationen mot segregation.


Granska Segregationen – Gratis Webbinarium För Journalister

Granska segregationen – gratis webbinarium för journalister

Hur stora är inkomstskillnaderna i din kommun? I vilka stadsdelar är valdeltagandet högst och lägst? Var klarar flest gymnasiet och i vilka kvarter är trångboddheten som störst? Den 25 november arrangerar Delmos ett gratis webbinarium för journalister som vill använda myndighetens nya statistikverktyg Segregationsbarometern för att bevaka en av nästa års viktigaste valfrågor – segregationen.
Delmos Lanserar Nytt Verktyg För Att Bryta Segregationen

Delmos lanserar nytt verktyg för att bryta segregationen

Hur mycket skiljer sig inkomsterna åt mellan olika områden i din kommun? Var är flest barn inskrivna i förskolan? Hur skiljer sig utbildningsnivån mellan stadsdelar? Och hur hänger det ihop med segregationens utveckling? Nu lanserar Delmos Segregationsbarometern, ett unikt verktyg som genom att svara på bland annat dessa frågor hjälper aktörer till mer effektiva insatser för att minska och motverka segregation.
Segregationen I Sverige Har ökat

Segregationen i Sverige har ökat

Segregationen i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Höginkomsttagare och låginkomsttagare är de som lever mest segregerat. Skillnaderna mellan olika områdestyper i landet är så pass stora att det pekar på att platsen har betydelse för människors livschanser. Det visar Delegationen mot segregation (Delmos) idag i sin nya årsrapport.

Boendesegregation och rätten till bostad: Delmos på Mänskliga Rättigheters-dagarna

Ofta byggs och renoveras fastigheter för andra grupper än de som saknar bostad eller har en otrygg ställning på bostadsmarknaden. Är vägen framåt en social bostadspolitik? I ett webbinarium den 19 april diskuteras denna fråga av bland andra Märta Stenevi, bostadsminister, Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation (Delmos) och Anders Sjelvgren, generaldirektör för Boverket.

Utsatta grupper i samhället drabbas dubbelt av pandemin

Coronapandemin har lett till att boende i områden med socioekonomiska utmaningar har blivit dubbelt utsatta: både gällande smittspridning och andra långvariga konsekvenser. De ojämlika förutsättningarna som människor har leder till att pandemin slår olika och segregationen riskerar därmed att förstärkas. Det visar Delegationen mot segregations (Delmos) artikelserie, som fortsätter idag.  

Covid-19 kan förstärka ojämlika livsmöjligheter

Coronapandemin riskerar att fördjupa segregationen. Det framkommer i Delegationen mot segregations (Delmos) nya artikelserie om covid-19 och segregation. – Hela samhället genomgår en stor utmaning just nu, och även om vi är mitt uppe i krisen behöver vi samla befintlig kunskap och låta den styra vad som görs framöver, säger Anders Kessling, direktör på myndigheten.  
Back To Top