skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Ytterligare 13 aktörer får statsbidrag

Regeringen har nu ändrat anslagsvillkoret för de statsbidrag som Delegationen mot segregation fördelar under 2020Därför kan Delmos nu fördela medel till ytterligare 13 aktörer. 

Tolv av de aktörer som nu beviljas statsbidrag för att minska och motverka segregation är ideella föreningar och stiftelserDessa organisationer verkar bland annat i Värmland, Dalarna och Stockholmsområdet. Det blir därmed en ännu bättre geografisk spridning av de aktörer som fördelas statsbidrag i år. 

Dessutom beviljas även Krokoms kommun 700 000 kronor i statsbidrag, och Landskrona kommun får ett tilläggsbidrag på en miljon kronor. 

Det innebär att totalt 70 aktörer har beviljats statsbidrag för 2020: 39 kommuner och regioner och 31 ideella föreningar och stiftelser.  

Totalt har Delmos nu fördelat de 82 miljoner kronor i statsbidrag som myndigheten har möjlighet att fördela för 2020 

 

Fakta: De 13 aktörer som har beviljats statsbidrag 25 juni 

 • Studieförbundet vuxenskolan Blekinge 
 • Somaliska fred och framtidshopp 
 • Folkbildarna i Värmland 
 • KISAM -Världens mammor 
 • Krokoms kommun 
 • Fryshuset 
 • Svenska Röda Korset 
 • Kista SC KFUM 
 • Läsfrämjarinstitutet 
 • Korpen Huddinge Botkyrka 
 • Hela Ideella 
 • Malmö mot diskriminering 
 • The good talents 

Dessutom får Landskrona kommun, som redan beviljats medel den 12 juni, ett tilläggsbidrag. 

Lista beviljade bidrag till ideella föreningar och stiftelser (uppdaterad 25 juni) 

Lista beviljade bidrag till kommuner och regioner (uppdaterad 25 juni) 

 

Fakta: De har redan fått statsbidrag 2020 

I mitten av juni beviljades 57 aktörer statsbidrag Delmos utlysning 2020: 38 kommuner och 19 ideella organisationer.  

Läs pressmeddelandet om statsbidragen till dessa 57 aktörer. 

 

Bakgrund:  

Enligt regleringsbrevet för Delmos får högst 25 miljoner kronor betalas ut till ideella föreningar och stiftelser. Delmos föreslog att anslagsvillkoret i år ändras så att en större andel av medlen kan utbetalas till ideella föreningar och stiftelser. På så vis får fler ansökningar av god kvalitet ta del av statsbidraget. Regeringen har nu beviljat Delmos ansökan. 

 

 

 

Back To Top