skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
”Viktigt Att Titta På Hela Staden”

”Viktigt att titta på hela staden”

Röster om Segregationsbarometern: Om du ska motverka segregationen så duger det inte med att bara peka ut problem i vissa områden – du måste titta på hela staden. Det menar Hyresgästföreningens strateg Sophia Lövgren, som tror att Segregationsbarometern kan bli ett viktigt verktyg i det arbetet.

I höst lanserar Delmos Segregationsbarometern, ett unikt digitalt verktyg för att mäta och följa socioekonomisk segregation i hela Sverige. För att utveckla det har myndigheten bland annat tagit hjälp av Sophia Lövgren, strateg på Hyresgästföreningen, som är en av personerna i Delmos referensgrupp för Segregationsbarometern.

Hyresgästföreningen har länge och på olika sätt arbetat med segregationsfrågor, bland annat med stöd av Delmos i form av statsbidrag. Sophia Lövgren tror att Segregationsbarometern kan hjälpa till att nyansera diskussionen om segregation.

– Den här bilden som finns i media och den allmänna diskursen om att förort är lika med invandrare och problem, den stämmer ju inte. Det finns så många olika faktorer som spelar in när det kommer till socioekonomiskt utsatta områden. Där behövs det statistik och hårda fakta, säger Sophia Lövgren.

Segregation får konsekvenser för alla

I Segregationsbarometern kan du se statistik över till exempel arbetslöshet, utbildningsnivå och inkomster på nationell nivå samt läns- och kommunnivå. Det går också att zooma in, undersöka och jämföra hur det ser ut i mindre geografiska områden, så kallade RegSO:n och DeSO:n.

Och att man nu kan titta närmare på hela städer – och inte bara områden med socioekonomiska utmaningar – välkomnas av Sophia Lövgren.

– Att bara ta ett område och säga ”oj, vad ni har mycket problem” och ”usch, vad ni lider” – det kommer inte att leda någonstans för att motverka segregationen. Jag tror att det är viktigt att också lyfta styrkorna varje område har. Och framför allt så måste man titta på hela staden – segregationen drabbar ju hela samhället och får konsekvenser för alla, säger hon.

Läs mer:

Röster om Segregationsbarometern – Polisen: ”Äntligen får vi ett gemensamt språk om segregation”

Röster om Segregationsbarometern – Strömsunds kommun: ”Även Norrlands inland har utmaningar”

Läs mer om Segregationsbarometern

Om Segregationsbarometern:

  • Segregationsbarometern är ett webbaserat system för att mäta och följa segregationens utveckling över tid i Sverige. Delmos lanserar Segregationsbarometern hösten 2021.
  • Med Segregationsbarometern blir det nu möjligt att följa upp segregationen i Sverige på bred bas, genom att mäta så många olika indikatorer inom vitt skilda samhällsområden på flera olika geografiska nivåer.
  • Segregationsbarometern riktar sig bland annat till tjänstemän inom kommuner och regioner, organisationer inom civilsamhället som arbetar med att minska och motverka segregation, samt forskare.
  • Systemets utgångspunkt är socioekonomisk boendesegregation. Med hjälp av systemet kan användarna ta fram en samlad bild av den socioekonomiska segregationen.
  • I arbetet med att utveckla systemet har Delmos arbetat med en referensgrupp med aktörer som systemet riktar sig till, exempelvis inom kommun, region och civilsamhälle.
Back To Top