skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Viktiga datum för de som tilldelats statsbidrag 2020

Tidsramar, krav på rapportering och deadlines. Det är några av de saker som de organisationer som har beviljats bidrag av Delmos behöver förhålla sig till. Här listar vi viktiga datum och förklarar vilka rapporter du behöver förbereda.

Utbetalningen för statsbidragen är uppdelat på två tillfällen. Den första utbetalningen gjordes under sommaren. Den andra sker i december.

Skicka in lägesrapport under hösten

Innan den andra utbetalningen sker behöver organisationen fylla i en kort lägesrapport. Denna lägesrapport granskas därefter av Delmos.

Lägesrapporten kommer dessutom – tillsammans med den beviljade ansökan – att ligga till grund för Delmos rapportering av statsbidragsarbetet till regeringskansliet. Den rapporteringen sker den 1 juni varje år.

Lägesrapporten görs digitalt genom att du fyller i en enkät. Enkäten har mejlats ut under september månad.

Några av de saker som ska tas upp i lägesrapporten är:

  • Ifall verksamheten avviker från den information som har angetts i ansökan
  • Hur eventuella avvikelser bedöms påverka planerad verksamhet samt resultat
  • Ifall budgeten kommer att förbrukas som planerat
  • Hur arbetet bidrar till att minska och motverka segregation

Slutdatum och slutrapport

Sista dag för att använda bidraget är den 15 april 2021. När bidragsperioden är slut ska alla organisationer som har fått bidrag fylla i en slutrapport.

Slutrapporten används för att korrigera bidragsbeloppet. Rapporten bidrar också till Delmos lärande om hur bidragen har bidragit till att minska och motverka segregation.

Delmos har upprättat och skickat ut en mall för slutrapport till bidragsmottagarna. Syftet med mallen är att bidragsmottagarna ska kunna förbereda sin rapportering.

Delmos återkommer under våren 2021 med instruktioner för slutrapporteringen.

Viktiga datum

  • 1 juli-31 oktober 2020: Period 1 (det vill säga den verksamhet som bedrivs från projektets start och till och med den 31 oktober)
  • 1 november-15 april 2020-2021: Period 2 (det vill säga den verksamhet som bedrivs mellan den 1 november 2020 och den 15 april 2021)
  • 15 november 2020: Sista dag att skicka in lägesrapport för period 1
  • 1-7 december 2020: Delmos gör den andra utbetalningen (senast tre veckor efter godkänd lägesrapport).
  • 15 april 2021: Sista dag att använda bidraget
  • 15 juni 2021: Sista dag för bidragsmottagare att redovisa bidraget (både period 1 och 2)

Statsbidrag 2020 – kommuner och regioner

Statsbidrag 2020 – ideella föreningar och stiftelser

Back To Top