skip to Main Content
”Vi Behöver Beslutsunderlag Som Bygger På Verkligheten”

”Vi behöver beslutsunderlag som bygger på verkligheten”

Röster om Segregationsbarometern: Delmos nya digitala verktyg kan ge ett tydligt och likvärdigt sätt att mäta och följa segregation, något som hittills har saknats. Det säger Linda Karlsson, planeringsledare på Göteborgsregionen.

I slutet av september lanserade Delmos Segregationsbarometern, ett unikt digitalt verktyg för att mäta och följa socioekonomisk segregation i hela Sverige. För att utveckla det har myndigheten bland annat tagit hjälp av Linda Karlsson, planeringsledare på Göteborgsregionens avdelning för arbetsmarknad och social välfärd och en av personerna som varit med i Delmos referensgrupp för Segregationsbarometern.

– Statistik och fakta är superviktigt när det kommer till segregation. Vi behöver beslutsunderlag som bygger på verkligheten. Det är viktigt att kunna följa segregationen över tid för att förstå varför utvecklingen går åt ett visst håll och för att kunna utvärdera vad vissa beslut faktiskt har inneburit, säger Linda Karlsson.

Alla mätte på olika sätt

Göteborgsregionen har, bland annat med statsbidrag från Delmos, arbetat med att kartlägga segregationen i regionens 13 kommuner. Något som visade sig vara knepigt:

– En av svårigheterna i början var att alla mätte segregation på olika sätt inom regionen. Det som är jättespännande med Segregationsbarometern är att hela Sverige nu får ett nationellt system för att mäta segregation, och kan mäta den på ett likvärdigt sätt, säger Linda Karlsson.

Göteborgsregionen har i sina kartläggningar sett att de socioekonomiska skillnaderna är stora, både inom kommuner och i regionen som helhet, berättar Linda Karlsson.

– Nu är vi i ett skede där vi ska fördjupa analysen. Vi vet hur det ser ut – nu vill vi få en större förståelse om varför det ser ut så, säger hon.

Hjälp att berätta vad segregation innebär

För att bättre förstå utvecklingen arbetar Linda Karlsson och hennes kollegor med att visualisera segregationen. Segregationsbarometern kan bli ett bra verktyg för det, säger hon, men de kan behöva göra vissa anpassningar. Göteborgsregionen sträcker sig nämligen över länsgränser, något som gör den lite svårare att analysera med hjälp av Segregationsbarometern, som är uppbyggd för att passa en stor mängd aktörer över hela landet.

– Men vi kommer såklart labba med Segregationsbarometern för att se vad vi kan få ut och lära av den också, säger Linda Karlsson som särskilt sett fram emot Segregationsbarometerns användarhandbok:

– Det är inte alltid lätt att veta hur man ska tolka och använda statistiken man får ut. Och framför allt finns en utmaning i hur man ska berätta berättelsen om segregation – att den är något som påverkar alla och inte bara vissa bostadsområden. Där kan Segregationsbarometerns stödmaterial vara till stor hjälp, säger Linda Karlsson.

Läs mer:

Röster om Segregationsbarometern – Hyresgästföreningen: ”Viktigt att titta på hela staden”

Röster om Segregationsbarometern – Polisen: ”Äntligen får vi ett gemensamt språk om segregation”

Röster om Segregationsbarometern – Strömsunds kommun: ”Även Norrlands inland har utmaningar”

Läs mer om Segregationsbarometern

Besök Segregationsbarometern

Guide: Så kommer du igång med Segregationsbarometern

Om Segregationsbarometern:

  • Segregationsbarometern är ett webbaserat verktyg för att mäta och följa segregationens utveckling över tid i Sverige. Delmos lanserade Segregationsbarometern i september 2021.
  • Med Segregationsbarometern blir det nu möjligt att följa upp segregationen i Sverige på bred bas, genom att mäta så många olika indikatorer inom vitt skilda samhällsområden på flera olika geografiska nivåer.
  • Segregationsbarometern riktar sig bland annat till tjänstemän inom kommuner och regioner, organisationer inom civilsamhället som arbetar med att minska och motverka segregation, samt forskare.
  • Verktygets utgångspunkt är socioekonomisk boendesegregation. Med hjälp av verktyget kan användarna ta fram en samlad bild av den socioekonomiska segregationen.
  • I arbetet med att utveckla systemet har Delmos arbetat med en referensgrupp med aktörer som systemet riktar sig till, exempelvis inom kommun, region och civilsamhälle.
Back To Top