skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Vårens Artikelserie Om Segregation Och Covid-19 Avslutad

Vårens artikelserie om segregation och covid-19 avslutad

– Pandemin kan bli startskottet för förstärkt mobilisering mot segregation.

Det säger bostads- och segregationsminister Märta Stenevi i den avslutande artikeln i Delmos artikelserie om segregation och covid-19. Du hittar alla 18 artiklarna i serien på Delmos webbplats.

Pandemin riskerar att förstärka segregationen på sikt. Därför behöver vi motverka den utvecklingen, annars kan det få förödande konsekvenser. Det menar bostads- och segregationsminister Märta Stenevi i den avslutande artikeln i Delmos artikelserie om segregation och covid-19.

Kunskap, samordning och satsningar

Vägen framåt, menar hon, är bland annat satsningar på fler blandade bostadsområden, åtgärder för att minska skolsegregationen och utjämna inkomstskillnader. Hon lyfter också fram Delmos roll i arbetet:

– Ska vi ha en sportslig chans att kunna ta till oss all kunskap som finns, och också omsätta det i förändring, så måste det finnas en myndighet som utvecklar och samlar kunskap, som samordnar aktörer och stöttar dem i utvecklandet av ett strategiskt och kunskapsbaserat arbete. Delmos roll för att främja samverkan och kunskapsutbyte är en nyckel i arbetet mot segregation. I synnerhet nu när så mycket pekar på att segregationen förvärras av covid-19, säger Märta Stenevi.

Artikelserie i två delar

Del 1 av Delmos artikelserie publicerades i slutet av förra året. Då lät Delmos flera forskare och andra experter inom bostads-, utbildnings-, arbetsmarknads-, civilsamhälles- och brottsfrågor beskriva hur pandemin har påverkat och skulle kunna påverka segregationen i Sverige samt vad som kan göras åt det.

Under våren har Delmos publicerat del 2 av artikelserien. Fokus i dessa artiklar har legat på områden med socioekonomiska utmaningar, och hur boende där påverkas och kan komma att påverkas av covid-19.

Läs mer

Läs intervjun med Märta Stenevi.

Du hittar alla 18 artiklarna i serien på Delmos webbplats.

Back To Top