skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >
Välkommen På Webbinarium Om Segregationsbarometern!

Välkommen på webbinarium om Segregationsbarometern!

I höst lanseras Segregationsbarometern, som är ett unikt och webbaserat verktyg för statistik. Under tre öppna frukostseminarier i september berättar Delmos mer om Segregationsbarometern, vad det är för verktyg, varför det tagits fram och hur det fungerar.

Det kommer också finnas tid för att ställa frågor. Varje frukostseminarium har ett eget fokus, där vi fokuserar på innehåll och frågor utifrån olika målgrupper (kommun och region, aktörer på nationell nivå, samt civilsamhälle och näringsliv).

Du kan läsa mer om Segregationsbarometern på Delmos.se: Nytt system för att mäta och följa segregation lanseras i höst.

Läs mer i Delmos kalendarium:

Webbinarium: Presentation av Segregationsbarometern (kommun och region)

Webbinarium: Presentation av Segregationsbarometern (nationell nivå)

Webbinarium: Presentation av Segregationsbarometern (civilsamhälle och näringsliv)

Om Segregationsbarometern

  • Segregationsbarometern är ett webbaserat system för att mäta och följa segregationens utveckling över tid i Sverige.
  • Med Segregationsbarometern blir det för första gången möjligt att följa upp segregationen i Sverige genom att mäta så många olika indikatorer inom vitt skilda samhällsområden på flera olika geografiska nivåer.
  • Delmos lanserar Segregationsbarometern hösten 2021.
  • Segregationsbarometern riktar sig bland annat till tjänstemän inom kommuner och regioner, organisationer inom civilsamhället som arbetar med att minska och motverka segregation, samt forskare.
  • Systemets utgångspunkt är socioekonomisk boendesegregation. Med hjälp av systemet kan användarna ta fram en samlad bild av den socioekonomiska segregationen.
Back To Top