skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Utlysning av statsbidrag för att minska och motverka segregation

I dagarna har 259 kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser fått erbjudande från Delegationen mot segregation om att söka statsbidrag.

Bidraget ska användas strategiskt, för att öka kunskapen om segregation och ojämlikhet samt bidra till ökad samverkan.

I ett första steg erbjuds därför möjlighet att söka stöd för att genomföra en kartläggning och behovsanalys och ta fram en plan för det fortsatta arbetet mot segregation. Ytterligare medel kan sökas i efterföljande utlysningar, den första redan under hösten 2018. De bygger då vidare på vad kartläggning och behovsanalys visar.

Utlysningen är bara öppen för de kommuner och landsting samt ideella föreningar och stiftelser som tidigare anmält intresse för bland annat ekonomiskt stöd från myndigheten.

Back To Top