skip to Main Content
Delmos är under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet. Vissa uppgifter och sidor på delmos.se är därmed inte aktuella. >

Undersökning om demokratisk delaktighet i Malmö

Just nu pågår en pilotundersökning om Malmöbornas engagemang i samhället och deras delaktighet i demokratin.

Pilotundersökningen görs inom ramen för regeringsuppdraget ”Uppdrag till Delegationen mot segregation att genomföra undersökning av deltagandet i demokratin i områden med socioekonomiska utmaningar”.

I våras skickades en enkät ut till 15 000 slumpmässigt utvalda personer som bor i områden med socioekonomiska utmaningar, men även andra områden i landet. Syftet med pilotundersökningen är att testa andra insamlingsmetoder för att nå grupper som i lägre utsträckning svarade på enkätundersökningen. Det kan till exempel handla om att ställa frågor till människor på offentliga platser, så som bibliotek, shoppingcenter och torg, men även om uppsökandeverksamhet gentemot exempelvis skolor och civilsamhällets organisationer.

Studenter från Malmö universitet kommer att hjälpa Delegationen mot segregation att genomföra pilotundersökningen under veckorna 49-51. Resultaten från pilotundersökningen kommer att ligga till grund för myndighetens rekommendation för hur svenska folkets delaktighet i demokratin kontinuerligt kan följas upp.

Back To Top